Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:52 CEST

tisdagen den 18 oktober

Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” - en konjunkturanalys för arkitekt­företagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investerings­cykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt , bland annat för bostäder, infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter.

Vad säger nuläget i vår bransch om industrikonjunkturen? Blir det fortsatt god fart på bostadsbyggandet? Och utvecklas infrastrukturbyggandet i så god takt som vi tidigare bedömt?

Tid: tisdagen den 18 oktober 2005, kl 09.30 - ca 11.00

Plats: Svensk Teknik och Design
Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm
lokal; Mötesplatsen, 3 tr.Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth , chef och

Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se

[ ] Ja, jag kommer
[ ] Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information


Namn: .................................................................................................

Tidning, redaktion, företag: ................................................................

Tel nr……………………………..Fax nr……………………….

E-postadress ……………………. .............................................Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har ca 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är verksamma med investerings­förberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM,
Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10
std@std.se/www.std.se std@std.se/www.std.se