Finansdepartementet

Inbjudan till presseminarium den 19 december: Information om Förtroendekommissionens arbete

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 12:50 CET

Hur arbetar Förtroendekommissionen? Vilka förtroendeskadliga
företeelser har identifierats? Vilka åtgärder övervägs? Hur långt har
arbetet kommit i den s.k. kodgruppen? Dessa och andra frågor som rör
förtroendet för näringslivet kommer att ventileras.

Förtroendekommissionen, FK, tillsattes i september 2002 och har
regeringens uppdrag att ta reda på om något och i så fall vad som
behöver göras för att stärka förtroendet för det svenska
näringslivet.

Kodgruppen tillsattes i september 2003 och har till uppgift att ta fram
en svensk kod för bolagsstyrning, s.k. corporate governance.

Välkommen till ett presseminarium fredagen den 19 december
kl. 11.00 - 12.30 på Finansdepartementet, Drottninggatan 21, lokal
Stora Björn. Erik Åsbrink, ordförande i FK, Bengt Rydén, ledamot i FK,
Jacob Palmstierna, ledamot i FK:s referensgrupp samt Kerstin Hessius,
ledamot i kodgruppen medverkar.

Frågor kring presseminariet besvaras av Per Lekvall på
tel. 070-751 90 99. Senast den 18 december ska anmälan till
presseminariet göras till Peter Danielsson, Förtroendekommissionen, via telefon: 08-403 1340 eller via e-post: peter.danielsson@primeminister.ministry.se

Välkommen!

Erik Åsbrink
ordförande
070-586 53 99

Per Lekvall
huvudsekreterare
070-751 90 99