Näringsdepartementet

Inbjudan till presseminarium i Kalmar 6 november Aktuell kunskap om sjukskrivningar och hälsan i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 12:29 CET

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26

Hur förklaras regionala skillnader i sjukskrivningar och förtidspensioner? Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut på arbetsplatserna i sydöstra Sverige? Vilka insatser har regeringen gjort för att minska sjukfrånvaron? Vad är på gång framöver? Vilka har kunskap och insikter att dela med sig av som kan öka hälsan i arbetslivet? Dessa och många andra frågor får du svar på den 6 november.

Välkommen till ett presseminarium torsdag 6 november kl 10.00 till 13.00 på Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar. Tjänstemän från Regeringskansliet, Arbetsmiljöverket, Riksförsäkringsverket och Arbetsmiljöforum ökar din kunskap om den mycket aktuella och viktiga frågan om hur vi ökar hälsan i arbetslivet.

För att komma tillrätta med det stora antalet långtidssjukskrivna arbetar Regeringskansliet tillsammans med Arbetsmiljöverket, Riksförsäkringsverket och Arbetsmiljöforum. Bland annat anordnas den 7 november en konferens i Kalmar på temat ”Hur ska det vara när det är som bäst? En näringsrik dag för ett friskare arbetsliv”. I den deltar bland andra arbetslivsminister Hans Karlsson. Inbjudan till konferensen finns på www.okadhalsa.regeringen.se.

Frågor kring presseminariet? Ring Åsa Gunnarsson. Senast den 4 november ska anmälan till presseminariet skickas till Carina Gauffin, Näringsdepartementet, tel 08-405 21 02,
e-post carina.gauffin@industry.ministry.se.

Välkommen!


OBS! Se bifogat presseminarieprogram på sid 2!

Program för presseminarium 6 november i Kalmar:

10:00
Inledning
Åsa Gunnarsson, pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson

10:05-10:45
Regeringskansliet
Pelle Tillander, ämnesråd Socialdepartementet
Bo Barrefelt, ämnesråd Näringsdepartementet

10:45-11:15
Riksförsäkringsverket, RFV
Så arbetar Försäkringskassan för att halvera sjukskrivningarna
Erik Kärnekull, direktör vid Försäkringskassan i Kalmar län
Så utvecklas sjukskrivningarna i Sverige och regionen
Rolf Lundgren, RFV
Försäkringskassans och RFV:s nya informationskampanj
för att minska ohälsan
Robin Lapidus, RFV

11:15-11.25
Paus/bensträckare

11:25-11:55
Arbetsmiljöverket, AV
Arbetsmiljöverkets bidrag för minskad ohälsa och förbättringar på arbetsplatserna. Så följer AV arbetsmiljöns utveckling.
Charlotte Branting, tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverkets distriktskontor i Växjö

11:55-12:15
Arbetsmiljöforum
Hans Augustsson, vd Arbetsmiljöforum

12:15-12:30
Frågor
Ellen Linder, politisk sakkunnig hos arbetslivsminister Hans Karlsson

12:30-13.00
Lunchmacka