Finansdepartementet

Inbjudan till presseminarium: "Inte bara socialförsäkringar -kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall"

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:57 CEST

Välkommen till ett presseminarium om samspelet mellan socialförsäkringarna och de kompletterande avtalsbestämda ersättningarna, torsdagen den 27 oktober kl. 10.00-11.30 på Finansdepartementet, Drottninggatan 21, lokal Castor.

Filosofie doktor Gabriella Sjögren Lindquist och professor Eskil Wadensjö, vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet, har i en kartläggande studie för första gången blottlagt hur de offentliga socialförsäkringarna och de av arbetsmarknadens parter avtalade ersättningarna förhåller sig till och samspelar med varandra.

En sådan "samlande bild" har hittills saknats. Resultaten presenteras på ett presseminarium och i en rapport som Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) publicerar.

De offentliga socialförsäkringarna har stor betydelse för människors trygghet och är i fokus för debatten om bortfall av inkomst vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada, ålderdom och föräldraledighet. Men det finns mer än socialförsäkringar, de ersättningar som bestäms i avtal mellan arbetsmarknadens parter är de viktigaste, men inte de enda. Det finns medlemsförsäkringar, som de fackliga organisationerna svarar för och det finns också helt privata försäkringar. Därför finns det goda skäl att vid förslag till förändringar av socialförsäkringarna ta hänsyn till de kompletterande försäkringarna och fokusera uppmärksamheten på den samlade effekten och den totala ersättningen.

Frågor kring presseminariet besvaras av Levi Svenningsson på tel 08-405 11 52

Tid och plats:
Tid: Torsdag 27 oktober, kl. 10.00-11.30
Plats: Finansdepartementet Drottninggatan 21, lokal Castor

Kontakt:
Levi Svenningsson
Kanslichef
08-405 11 52

Kjell Nyman
Dep.råd
08-405 15 18

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer på ESS webbplats (http://www.regeringen.se/sb/d/5678)