Konkurrensverket

Inbjudan till presseminarium om aktuella konkurrensfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 16:03 CET

Det händer en hel del just nu på Konkurrensverkets område, till exempel:

- En ny lagregel trädde i kraft vid årsskiftet som reglerar hur konkurrensutsatt offentlig säljverksamhet kan begränsas.
- Redan nu till sommaren blir det möjligt att ta kommuner och myndigheter som bryter mot reglerna för offentlig upphandling till domstol och döma ut påföljd.
- Det är sedan en tid möjligt att döma enskilda personer till näringsförbud om de varit delaktiga i karteller.

 

Vid ett presseminarium kommer vi att redogöra för att vi redogör för vilka ärenden vi fått in och som vi utreder med stöd av den nya lagregeln.

Vi kommer också att berätta hur vi kommer att arbeta med möjligheten att kräva marknadsskadeavgift/ böter för de kommuner och andra myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar.

Dessutom talar vi om hur vi kommer att tillämpa möjligheten att kräva yrkesförbud för enskilda företagsledare om de varit delaktiga i karteller.

Det blir också premiärvisning av en film som visar på möjligheterna att slippa påföljd om man erkänner sin medverkan i en kartell.

Vid seminariet medverkar generaldirektör Dan Sjöblom och andra medarbetare på Konkurrensverket.

Tid: Klockan 09.30 –  ca 11.00 onsdag den 24 februari 2010.

Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm
Se karta på www.konkurrensverket.se

Anmälan: Till pressekreterare Jimmy Dominius på jimmy.dominius@kkv.se eller 08-700 16 00 eller 076-542 15 80

Välkomna

Jimmy Dominius

Pressekreterare

Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Tel: 08-700 15 80 Mobil: 076- 542 15 80

jimmy.dominius@kkv.se www.konkurrensverket.se