Västra Götalandsregionen

Inbjudan till pressen - Primärvårdens regionala FoU-konferens i Vänersborg

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:01 CET

Tid: Tisdagen den 27 Februari 2007
Plats: FoU-enheten för primär- och tandvården i FyrBoDal, Vänerparken i Vänersborg, Edsgatan 1c (till vänster om ingången till Medicinhistoriska museet)

Välkommen att delta under en hel dag om det spännande FoU-arbetet som pågår inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Kan man behandla högt blodtryck med hjälp av hur patienten andas? Vad tycker allmänläkarna om att arbeta i team? Dessa och en hel rad andra forsknings- och utvecklingsarbeten presenteras under dagen.

FoU-enheten i FyrBoDalområdet (Fyrstad, Norra Bohuslän och Dalsland) är i år värd för den regionala FoU-konferens som anordnas vartannat år någonstans i Västra Götalandsregionen. På konferensen presenteras och diskuteras forsknings- och utvecklingsprojekt som medarbetare i våra olika verksamheter genomfört. Ett hundratal deltagare från hela regionen kommer till Vänersborg för att lyssna till läkares, sjuksköterskors, sjukgymnasters och psykologers nyvunna kunskaper och erfarenheter.

Primärvården har ett brett uppdrag och det präglar också FoU-projekten. Lär dig mer om ”andningsstyrd behandling av högt blodtryck”, ”patienttillgänglighet”, ”förekomst av rörelserädsla”, ”allmänläkares erfarenheter av teamarbete”, ”erfarenheter av gruppmödravård” m m. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Lönnroth kommer att hålla föredrag om ” FoU i Västra Götalandsregionen” och Inga-Lill Lindström, regional processledare för samverkan, berättar om ”Åtgärder för att minska sjukskrivning”.

En glädjande nyhet är att Bertil Marklund utnämnts adjungerad professor i allmänmedicin vid Göteborgs Universitet. FoU-enheten kommer därför att överraska med gratulationer strax innan lunch. Bertil Marklund arbetar deltid på FoU-enheten i FyrBoDal och är FoU-chef i Halland. Han får nu en deltidstjänst vid Göteborgs Universitet, men med placering i Närsjukvården, Landstinget Halland. Utnämningen är mycket positiv för primärvårdens forskning i FyrBoDal. Bertil Marklunds huvudsakliga forskningsområde har varit telefonrådgivning. Bertil synliggjorde Begreppet ” Första ledets sjukvård” som fick genomslag nationellt. Han har skrivit flera böcker och utarbetat dataprogram för sjuksköterskans rådgivning i svensk primärvård.

Fullständigt program finns på FoU-enhetens hemsida: www.vgregion.se/fou-fyrbodal under kurser/konferenser. Där hittar ni också en vägbeskrivning till enheten.

Kontaktperson: FoU-chef Sven Kylén, 0521-27 54 66, 0705-22 96 74