Health Consumer Powerhouse

Inbjudan till pressinformation: KOL-index 2009 - Visar stora risker för fel diagnos och därmed följande fel medicin

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:48 CEST

Antalet som drabbas av KOL* ökar snabbt, och sjukdomen beräknas bli en av de vanligaste dödsorsakerna inom en snar framtid, detta trots att andelen rökare i Sverige i dag är lägre än på många år.

Health Consumer Powerhouse presenterar för första gången en sammanställning och jämförelse av hur landstingen arbetar med KOL-patienter. I KOL-index 2009 redovisas, bland annat, stora skillnader i diagnossättningen vilket tyder på att KOL blandas ihop med andra lungsjukdomar. Därmed finns en omfattande risk för felbehandling. KOL-patienter får, på grund av fel diagnos, ofta inte rätt medicin som skulle kunna bromsa utvecklingen och lindra lidandet. Det är också påtagliga skillnader i dödlighet i lungsjukdomar i olika svenska län, som endast delvis kan förklaras av rökrelaterade skäl.

Välkommen till pressinformation KOL-index 2009 via Netwiewer - interaktiv presentation Du kan följa över Internet och ställa egna frågor utan att ha annat program än Internet Explorer installerat!

Datum: Onsdagen den 22 april

Tid: Kl 10.00

Länk till Netwiewer att skickas ut inom kort.


Anmälan: via: info@healthpowerhouse.com

Välkommen!


Health Consumer Powerhouse är Europas ledande analys- och informationsföretag när det gäller hälso- och sjukvårdsinformation för vårdkonsumenten. Företaget analyserar sjukvårdens verklighet och redovisar resultatet i form av konsumentinformation.*(kronisk obstruktiv lungsjukdom)


För ytterligare information:
Arne Björnberg, utvecklingschef
Mobil 0705-84 84 51

Sonja Lindblad, pressansvarig
sonja.lindblad@healthpowerhouse.se
Mobil 0706-53 83 64.Health Consumer Powerhouse
Vendevägen 90, 182 32 Danderyd
Tel +46 8 642 71 40

www.healthpowerhouse.se