Smittskyddsinstitutet

Inbjudan till presskonferens 1 juni: "Antimicrobial Therapy in the 21st Century"

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:28 CEST

ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Symposium om Antimicrobial Therapy in the 21st Century arrangerat i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet den 1-2 juni 2004 i Stockholm

Inbjudan till presskonferens i samband med symposiet Antimicrobial Therapy in the 21st Century

Tisdagen den 1 juni 2004 kl. 12.15

Plats: Klubbrummet 3 tr. Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10

Till symposiet har inbjudits några av världens ledande forskare. Vi vill med symposiet visa på nya och oroande trender inom utvecklingen av nya antimikrobiella läkemedel. Under perioden 1940-1990 utvecklades flertalet av de antibiotika vi nu har. Därefter har utvecklingstakten sjunkit och resistens uppstår nu fortare än nya läkemedel tillkommer. Risk finns att vi återgår till eran före penicillin och att även vanliga, och idag behandlingsbara, infektioner blir livshotande. Symposiet kommer att ta upp vad de olika aktörerna, läkemedelsindustrin, den akademiska forskningen, bioteknologisk industri, regulatoriska myndigheter och de förskrivande läkarna, kan göra för att underlätta utvecklingen av nya antimikrobiella läkemedel.

Vid presskonferensen kommer ni att träffa professor Ragnar Norrby, SMI och professor Carl Erik Nord, Karolinska Institutet samt Dr. Göran Ando, verkställande direktör för Celltech som vid symposiet talar om den biotekniska industrin roll samt Dr. Barbara Hampel, forskningschef vid Bayer som vid symposiet talar om läkemedelsindustrins roll. Ni har också möjlighet att träffa och intervjua övriga inbjudna föreläsare Efter presskonferensen inbjuder vi er att ätt lunch i Svenska Läkaresällskapets lokaler.

Ni är också välkomna att delta i symposiet i dess helhet.

Vi uppskattar om ni i förväg anmäler er för deltagande i presskonferens och/eller symposium till Lena Åberg, Stocon, tel 08 54651524 eller e-mail l.aberg@stocon.se.

Om ni i förväg önskar komma i kontakt med organisatörerna av mötet nås Ragnar Norrby på telefon 08-457 23 10 och Carl Erik Nord på telefon 08-58 58 78 38.