Karolinska Institutet, KI

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:17 CEST

Världsledande forskare möts i Stockholm för att diskutera de nya utmaningarna som uppstått i kampen mot svårbehandlade infektioner. I samband med det vetenskapliga mötet "Strategies for Diagnosis and Treatment of Microbial Diseases" bjuder Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet in till presskonferens.

Risken för infektioner har markant ökat under de senaste åren. Det handlar om att nya medicinska framsteg leder till att alltfler individer blir känsliga för livshotande infektioner. En annan anledning till det förändrade läget inom infektionsbekämpningen är att bakterier resistenta mot antibiotika ökar lavinartat i alla länder som en följd av för hög användning av antibiotika och brister i vårdhygienen. Dessutom har utvecklingen av nya antibiotika med aktivitet mot resistenta bakterier nästan upphört. Hör mer om de nya utmaningarna på presskonferensen.

Tid: Måndag 29 september klockan 11.00.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klubbrummet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmäl dig till Gudrun Rafi och meddela om du vill ha lunch: gudrun.rafi@ki.se, 08-585878 35.

Medverkande:

Ragnar Norrby, professor och generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet

Carl Erik Nord, professor vid Karolinska Institutet.

Roger Finch, professor vid Nottingham University Hospital, Storbritannien

Didier Raoult, professor vid Université de la Mediterranée, Marseille, Frankrike.

För seminarieprogrammet, se bilagan.

För frågor, kontakta:

Professor Carl Erik Nord

Tel: 08-585878 38 eller 08-585878 35 (sekreterare)

E-post: Carl.Erik.Nord@ki.se

Pressekreterare Aase Sten, Smittskyddsinstitutet

Tel: 08-457 23 32 eller 070-338 23 32

E-post: aase.sten@smi.se

Pressekreterare Sabina Bossi, Karolinska Institutet

Tel: 08-524860 66 eller 070-614 60 66

E-post: sabina.bossi@ki.se