Rikspolisstyrelsen

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 12:37 CEST

Polisstyrelsen inbjuder till presskonferens fredagen den 3 oktober klockan 14.00 i polishuset i Halmstad, lokal: Blå hallen.

På förmiddagen den 3 oktober sammanträder polisstyrelsen. På dagordningen finns bland annat följande punkter:
Ekonomiuppföljning – under denna punkt lämnas en redovisning av det ekonomiska läget vid Hallandspolisen. En PM i ärendet finns fr o m fredag kl 09.00 tillgänglig på Internet. Sjukfrånvaron i polismyndigheten - redovisning

Kort bakgrund:
Om de ekonomiska förutsättningarna för Polismyndigheten i Hallands län skrev polisstyrelsen tidigare i år till Rikspolisstyrelsen (RPS) och uttryckte sin stora förvåning över statsmakternas styrning av polisväsendet. Dessutom protesterade man mot att staten kraftigt höjer kostnaderna för pensions-åtagandena under löpande budgetår. I skrivelsen begärdes att RPS med kraft till regeringen framför effekterna av de beslut som tagits om höjda pensionspremier. (Se PRESSINFORMATION 2003-06-05)

RPS svarade 2003-06-27 att man har löpande kontakter med Justitiedepartementet i denna fråga och avvaktar regeringens besked i budgetpropositionen för 2004. I skrivelse till regeringen 2003-08-25 hemställer RPS på nytt att regeringen ser över och skapar ett avgiftssystem som är möjligt att prognosticera och som det ges full kompensation för.

Vid polisstyrelsens senaste sammanträde den 22 augusti redovisades den ekonomiska prognos som myndigheten skickat till RPS. Styrelsen gav länspolismästaren i uppdrag att vid sammanträdet den 3 oktober, redovisa konsekvenserna av ett eventuellt anställningsstopp av poliser, varefter styrelsen kommer att fatta beslut i frågan. Styrelsens beslut kommer att redovisas vid presskonferensen.

Vid presskonferensen deltar polisstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Westlund (m), vice ordföranden Åke Eliasson (s) samt länspolismästare Krister Jacobsson.