Vänsterpartiet

Inbjudan till Presskonferens 4/10 kl. 10.30: Vad händer i Nepal?

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:39 CEST

Meera Basnet och Binda Bandey från fackföreningsrörelsen GEFONT (General Federation of Nepalese Trade unions) besöker Sverige, för att försöka få internationell uppmärksamhet runt det som sker i landet och för att kunna utveckla samarbete med rörelser i Sverige.

Vi inbjuder därför till en presskonferens måndagen den 4/10 kl. 10.30 i Riksdagens Ledamotshus, rum L4-45, entré via Mynttorget 2.

Är ni intresserade av en intervju eller att få ytterligare information hör gärna av er till:
Marianne Eriksson (v) 070-578 2797 eller Kalle Larsson på 070-343 96 74.

Bakgrund: Nepal befinner sig i inbördeskrig, det folkvalda parlamentet är upplöst sedan två år tillbaka. Den maoistiska gerillan och militären som lyder under kungen bekämpar varandra med alltmer brutala metoder. Många civila lider, skolor och fabriker stängs, tortyr är vanligt förekommande och fattigdomen sprider ut sig. Nepal ett land med stora utvecklingsmöjligheter men som behöver internationellt stöd i sina demokratisträvanden och dessutom har behov av utvecklad facklig samverkan.

Vänsterpartiet har under ett antal år haft ett utbyte med GEFONT för att stödja demokratiutvecklingen i landet och för att stärka det fackliga arbetet och kvinnors rättigheter. Samarbetet har bestått av studiecirklar för ca 800 personer på gräsrotsnivå, förläsningar och erfarenhetsutbyte. GEFONT organiserar såväl sopåkare, rickshawförare, lärare, offentliganställda, bussförare, byggnadsarbetare, vägarbetare, mattvävare m fl.

Som ni säkert känner till finns det mycket att göra för att utveckla såväl löner som arbetsmiljö för arbetarna i Nepal. Arbetskraften exploateras, fackföreningsarbete försvåras, lönerna är ofta minimala liksom inflytandet på arbetsplatserna. Mer information finns på GEFONT:s hemsida; www.gefont.org

GEFONT har lyckats med att minska barnarbetet på teplantagerna, organiseringen av kvinnor har ökat kraftigt de senaste åren, antalet medlemmar är i dag 300 000 och de är landets största fackföreningsrörelse.