LO

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 11:09 CEST

LO kan nu presentera den femte och avslutande rapporten i rapportserien "Röster om facket och jobben". I den här rapporten knyts de olika delarna av undersökningen ihop
och de viktigaste slutsatserna dras.

SCB har på uppdrag av LO genomfört en stor intervjuundersökning som vänder sig
till en slumpmässigt urval av löntagare från hela landet. Syftet med undersökningen
är att få ett underlag för att förbättra och utveckla den fackliga verksamheten.

Tid: Torsdagen den 30 oktober klockan 10.30
Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm
Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande och
Sven Nelander, LO-utredare

Med hälsning
LOs pressinformation

Välkomna!