Umeå kommun

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:17 CEST

Arbetsutskottet och planeringsutskottet sammanträder idag.

Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Föredragningslistan finner ni nedan.


För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.seUMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2005-10-25 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.
Margareta Alfredsson(kl 09.00-09.15)
1 Redovisning av uppdrag –
Vandalism och nedskräpning (inga
handlingar)
Carin Stiberg (kl 09.15-09.20)
2 Redovisning av uppdrag –
Konsumentvägledning (inga
handlingar)
3 Borgerlig begravningsförrättare
Sid 1
4 Revidering av riktlinjer för
barnkonsekvensanalys Sid 2
Bengt Forsberg (kl 09.20-09.35)
5 Redovisning av
löneöversynen 2005 och
förutsättningarna för
2006/2007. (inga
handlingar)
Birgitta Forsberg (kl 09.35-09.40)
6 Rapport – Kombinationsutbildning
Sid 4
FIKA KL 09.40-09.55
Claes Cahier (kl 09.55-10.00)
7 Verksamhetsberättelse 2004 för
säkerhet Sid 18
Dan Vähä (kl 10.00-10.15)
8 Verksamhetsplan för
servicekontoret 2006-2008 Sid 43
Hans Gum (kl 10.15-10.20)
9 Upphandling - Husgeråd/el
hushållsmaskiner (via e-post)
10 Förfrågningsunderlag -
Europaupphandling ”Läromedel”.
(via e-post)
11 Förfrågningsunderlag –
Hjälpmedel,
hjälpmedelsinsatser (via e-post)
Olof Burström (kl 10.20-10.30)
12 Medelstillskott för
täckning av lokalkostnader
Sid 59
Roland Carlsson (kl 10.30-10.35)
13 Medfinansiering Projekt
North IT to Europe –
Internet Bay (ansökan
finns på kansliet) Sid 62
Helena Österlind (kl 10.35-10.45)
14 Remiss – Det blågula
glashuset (SOU 2005:56)
(Remissen finns på
kansliet) Sid 64
Jan Björinge (kl 10.45-10.55)
15 Medel för
marknadsföringsinsatser
Sid 71
16 Bidrag – Nyårsglitter över
Umeå 2006 Sid 72
17 Medfinansiering – Mål 1-
projektet Dansprojektet
(ansökan finns på kansliet)
Sid 74
Designhögskoleavtal
18 Design for Cultural
Pluralism Sid 75
19 Höstmörkerfestival Sid 86
20 Avsägelse – Ombud och
ersättare till bolagsstämman i
Umeå Bussgarage AB – Lennart
Holmlund (s), Britt-Marie
Lövgren (fp)
AnmälningsärendenUMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2005-10-25, klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
Christina Berggren (kl. 13.15-13.45)
1 Information – Trafik och
luftmiljö (Inga handlingar)
Caroline Quistberg (kl. 13.45-14.05)
2 Information – Underlag för
trafikplaneringen i Umeå
centrum Sid 1
ÖPL-gruppen (kl. 14.05-14.20)
3 Umeåprojektet 2 (Inga
handlingar)
4 Information - Botniabanan
(Inga handlingar)
Staffan Sjöström (kl. 14.20-14.25)
5 Markanvisning kvarteret
Forellen Sid 10
Helen Nilsson (kl. 14.25-14.30)
6 Österteg 2:13 m fl Bergsboda
– Bergtäkt Sid 17
Fikapaus 14.30-14.45
Olof Burström (kl. 14.45-15.00)
7 Redovisning av uppdrag –
Samordning och effektivisering
av skolskjutsar Sid 25
Lars-Göran Boström (kl. 15.00-)
8 Ändring av detaljplan för del
av Ersmark 3:9 – samråd
Sid 50
9 Ändring av detaljplan för
Ersmark 3:234 och 3:235
Sid 57
10 Ändring av detaljplan för del
av kv Häradsdomaren –
samråd Sid 63
11 Detaljplan för del av
fastigheten Innertavle 5:7 –
samråd Sid 67
12 Detaljplan för Stadsliden
3:10 mm (Regementet) –
information under utställning
(Inga handlingar)
13 Detaljplan för kv Hingsten
mm (Öbacka Strand) –
information under utställning
Sid 74
Seminarier
14 Utvecklingsseminarier under
hösten 2005 – Information
Sid 116
Anmälningsärenden