Västra Götalandsregionen

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:46 CEST

Belgisk regionminister besöker Västra Götaland Västra Götalandsregionen får huvudkontoret för europisk filmorganisation

Finans- och arbetsmarknadsministern i den Belgiska regionen Valloniet, Mr Jean Claude Marcourt, kommer den 17 oktober till Göteborg för att överlämna huvudkontoret för Cine Regio* till Västra Götalandsregionen.

Ministern och hans delegation tas emot av bland annat regionrådet Kent Johansson som då får ”stafettpinnen” och huvudansvaret för den europiska intresseorganisationen som från och med årsskiftet har sitt generalsekretariat i Göteborg.
Efter överlämnandet, som sker i Regionens Hus, Norra Hamngatan 14 i Göteborg kommer delegationen att besöka Film i Väst i Trollhättan.
Förutom finans- och arbetsmarknadsministern består delegationen bland annat av Mr Jean-Pierre Marcelle, kommunikationschef, Walloniets kontor för internationella investerare, Mr Julien Compère, Walloniets Export- och investeringsråd och Mr Philippe Reynaert, VD för Walloniets regionala film- och mediafond.

Media inbjuds att närvara vid överlämnandet
Måndagen den 17:e oktober kl 12.00
Regionens Hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg
Konferenslokal Skagerack

Välkomna

*Cine Regio är en intresseorganisation för europeiska regionala filmfonder. 25 procent av finansieringen av europeisk film kommer idag från regionala fonder och det regionala inflytandet i filmbranschen ökar och därmed behovet av samordande lobbyinsatser.
Cine Regio´s huvudkontor flyttar nu från sin nuvarande hemvist i Mons i Belgien till Sverige. Från nyåret kommer organisationens generalsekretariat att finnas i Västra Götaland och då tar också Film i Väst över ordförandeklubban.

Kontaktperson: Åke Lindén, chef för näringslivsenheten, tel 0703 75 19 24.