Västra Götalandsregionen

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:00 CEST

Så blir vården i Sjuhärad 2006: ökade beställningar till SÄS och kraftfulla satsningar på Primärvården

Media inbjudes till presskonferens med anledning av att hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad fattar beslut om nästa års överenskommelser med vårdgivarna om hur hälso- och sjukvården i Sjuhärad ska se ut.

Tid:
Kl. 16.00 onsdagen den 26 oktober 2005.

Plats:
Regionens hus på Solhem i Borås (Ekenäsgatan 15), Hörsal Femman, hiss B, plan 5.

Deltagare:
Berit Frändås (s), ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad
Birgitta Wichne (m), 1:e vice ordförande
Alva Hjärth (c), 2:e vice ordförande
Marie Röllgårdh, hälso- och sjukvårdschef i Södra Älvsborg
Jan Blomqvist, ekonomichef på Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås


Kontaktperson: Berit Frändås (s), ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad, 0709-26 15 39
Birgitta Wichne (m), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad, 0703-06 11 33
Alva Hjärth (c), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad, 0704-15 43 62
Marie Röllgårdh, hälso- och sjukvårdschef i Södra Älvsborg, 033-17 48 15, 0703-74 99 35, marie.rollgardh@vgregion.se
Jan Blomqvist, ekonomichef på Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås, 033-17 48 42, 0730-81 13 30, jan.blomqvist@vgregion.se