Västra Götalandsregionen

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:01 CEST

Så blir vården i MittenÄlvsborg 2006: ökad tillgänglighet till Närsjukvården och mobila läkarteam

Media inbjudes till presskonferens med anledning av att hälso- och sjukvårdsnämnden i MittenÄlvsborg fattar beslut om nästa års överenskommelser med vårdgivarna om hur hälso- och sjukvården i MittenÄlvsborg ska se ut.

Tid:
Kl. 15.45 torsdagen den 27 oktober 2005.

Plats:
Hjälmareds folkhögskola (Hjälmared ligger utmed riksväg 180, cirka 5 km från Alingsås mot Borås. Det står skyltar vid vägen.)

Deltagare:
Inger Gustavsson (fp), ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 MittenÄlvsborg
Agneta Jansson (kd), 1:e vice ordförande
Gerd Svensson (s), 2:e vice ordförande
Marie Röllgårdh, hälso- och sjukvårdschef i Södra Älvsborg
Jan Blomqvist, ekonomichef på Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås

Kontaktperson: Inger Gustavsson (fp), ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 MittenÄlvsborg, 0706-87 12 57
Agneta Jansson (kd), 1:e vice ordförande, 0704-95 66 95
Gerd Svensson (s), 2:e vice ordförande, 0706-81 36 40
Marie Röllgårdh, hälso- och sjukvårdschef i Södra Älvsborg, 033-17 48 15, 0703-74 99 35, marie.rollgardh@vgregion.se
Jan Blomqvist, ekonomichef på Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås, 033-17 48 42, 0730-81 13 30, jan.blomqvist@vgregion.se