Västra Götalandsregionen

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:21 CEST

Media inbjuds till presskonferens efter sammanträdet den 27 oktober med Hälso- och sjukvårdsnämnden för Östra Skaraborg. På dagordningen står bland annat budget för 2006 och överenskommelserna om den hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet som ska bedrivas i nämndens område för nästa år.

Dag: Torsdag 27 oktober, kl 13.30
Tid: Regionens Hus, Mariestad

Möjlighet finns även att vara med via videokonferens från Regionens Hus i Skövde.


Kontaktperson: För ytterligare information kontakta
nämndens ordförande Hans Aronsson (s), 070-531 32 01,
förste vice ordförande Egon Frid (v), 0706-36 58 41,
andre vice ordförande Sewon Ekberg (fp) 0708-67 15 97, eller
hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, 0705-32 66 89.