Finansdepartementet

Inbjudan till presskonferens - Bidragsbrottsutredningen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:39 CEST

Pressmeddelande
27 april 2006
Finansdepartementet
Bidragsbrottsutredningen Fi 2005:04

Såsom ett led i arbetet med att bekämpa fusk med förmåner och bidrag beslutade regeringen den 12 maj 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda behovet av en modernare och mer ändamålsenlig straffrättslig reglering när det gäller missbruk av de offentliga trygghetssystemen.

Den särskilde utredaren överåklagaren Nils Rekke överlämnar fredagen den 28 april 2006 sitt betänkande Bidragsbrott (SOU 2006:48) till finansminister Pär Nuder. Efter överlämnandet anordnas en presskonferens där utredarens förslag presenteras.

Medtag presslegitimation!


Tid och plats:
Tid: Fredagen den 28 april kl. 10.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad.


Kontakt:
Nils Rekke
Utredare
08-453 66 00
070-542 59 68

Karl-Åke Persson
Utredningssekretare
08-405 40 09
070-73 66 175