Karlskrona kommun

Inbjudan till presskonferens: Hur är jag som förälder?

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 14:42 CEST

Inbjudan till presskonferens 7/10 klockan 10.30 i kommunhuset, lokal Edda.

Hur är jag som förälder? Ställer jag för lite krav eller för mycket?

Alla föräldrar i Karlskrona kommun erbjuds nu att delta i studiecirklar kring föräldraskap. Erbjudandet kommer i form av en folder att lämnas via barnen i förskola och skola, Öppna förskolor, BVC m.m. Under oktober och november månad kommer föräldrarna också att inbjudas till fem föreläsningar med olika teman som rör föräldrarollen.

Föräldracirklarna arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med Landstinget Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV Sydost och ABF i Karlskrona.

Välkommen till presskonferens om föräldracirklarna där vi presenterar upplägget mer i detalj och föreläsningarna på temadagarna.

Tid: torsdagen den 7/10 kl 10.30.
Plats: kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7B; lokal: Edda.

På mötet deltar: Kommunalrådet Christina Mattisson, Anja Eklund, Barn- och ungdomsförvaltningen, Ingrid Augustinsson Swennergren, Kommunledningsförvaltningen, Örjan Rubin, Landstinget Blekinge, Majvor Ringholm och Jessica Andersson Studieförbundet Vuxenskolan, Sonja Andersson, Studiefrämjandet, Lotta Karlsson, NBV Sydost samt Eva Magnevall och Annika Andersson, ABF Karlskrona.

Upplysningar lämnas av:
Ingrid Augustinsson Swennergren, Samordnare i välfärdsfrågor,
telefon 30 47 44