Svenska kyrkan

Inbjudan till presskonferens i Kyrkomötet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:41 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se

På torsdag 27 oktober med start kl 10.30 beslutar Kyrkomötet bl a i ärendena som rör samlevnadsfrågor samt En liten bönbok. Direkt efter dessa två beslut hålls en presskonferens med Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark och ärkebiskop KG Hammar.

Tid: torsdag 27 oktober, cirka kl 11 (beroende på när besluten fattas)

Lokal: Universitetshuset, Uppsala, 1 tr upp till höger. Följ skyltar från mötesbyrån.

En liten bönbok

Revideringen av En liten bönbok, en av Svenska kyrkans böcker, har pågått en längre tid. Bönerna som kommer ur olika traditioner och olika tidsepoker ger en bredd som gör att de kan komma många människor till del. I arbetet med kyrkostyrelsens förslag har man särskilt betonat bönbokens olika funktioner och strävat efter en balans mellan olika sätt att formulera sig i bön, samt att hitta ett inkluderande språk.

I bönboken finns böner av över 120 författare, däribland flera svenska biskopar och den palestinske biskopen Munib Younan men också helt okända som ”Karin, 15 år” och ”Mikael, 15 år”.

Samlevnadsfrågor

Samlevnadsfrågorna har behandlats av Kyrkomötet flera gånger. Frågan har bearbetats teologiskt och de senaste åren varit föremål för samtal i stift och församlingar i hela landet. I sin skrivelse föreslår kyrkostyrelsen att Kyrkomötet bejakar konstateranden angående homosexuella i kyrkan, där man bl a tar avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering pga sexuell orientering, och ökar insatserna till stöd för barn och familjer.

Kyrkomötet har också att ta ställning till införandet av en särskild ordning för välsignelse över registrerat partnerskap.

Mer information

Alla betänkanden, skrivelser och motioner finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Pressekreterare:
Lotten Andersson 018-16 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se
Kristiina Ruuti 018-16 96 06, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
Ewa Röllgårdh, 018-16 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se