Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till presskonferens - Information om den nya influensan

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:01 CEST

Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbottens länbjuder in till presskonferens för attinformera om den nya influensan och vilka åtgärder som vidtas i länet.

Tid: Torsdagen 30 april, kl 11.30

Plats: Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, lokal: Stora Björn.

Välkomna!

Vid presskonferensen närvarar:

Anders Öhlund, säkerhetschef, landstinget
Anders Österlund, smittskyddsläkare, landstinget

Staffan Åsén, vik chef krishanteringsenheten,Länsstyrelsen

____________________________________

Jessica Sandqvist, Informationschef
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå
Tel: 0920-960 25
Mobil: 070-364 46 97
Fax: 0920-22 84 11
E-post: Jessica.Sandqvist@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten