Myndigheten för yrkeshögskolan

Inbjudan till presskonferens med anledning av yrkeshögskolans expansion

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 10:29 CET

På fredag (26/1) presenterar generaldirektör Thomas Persson resultatet i den senaste ansökningsomgången och inledningen på den planerade expansionen av yrkeshögskolan. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022.

Efter en kort presentation och gemensam frågestund finns tid för enskilda intervjuer. Nytt för i år är att du även kan följa myndighetens presskonferens via vår sida på Facebook.

Välkommen till Myndigheten för yrkeshögskolan på Ingenjör Bååths väg 19 i Västerås.
Presskonferensen inleds 9:00 och förväntas ta 15 min. Kom i tid.

Anmäl ditt deltagande till Johan Lindahl, pressansvarig
070 – 95 33 373 / johan.lindahl@myh.se

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.