Statsrådsberedningen

Inbjudan till presskonferens om delbetänkande

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 10:55 CET

Tid: Torsdagen den 18 december 2003, kl. 12.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm
Medtag presslegitimation. Välkomna!

Ansvarskommittén lämnar sitt delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar
välfärd (SOU 2003:123) till samordningsminister Pär Nuder torsdagen den
18 december 2003. Massmedier inbjuds till presskonferens samma dag i
pressrummet, Rosenbad, där kommitténs ordförande Mats Svegfors och
några av kommittéledamöterna presenterar betänkandet.

Kommitténs uppgift i denna första fas har varit att identifiera och
belysa de samhällsförändringar som har betydelse för uppgifts- och
ansvarsfördelningen inom samhällsorganisationen. Vidare har kommittén
haft att analysera brister och förtjänster med den nuvarande ordningen
och relationerna mellan staten, kommunerna och landstingen.

Du kan även se presskonferensen via internet i direktsändning på
www.regeringen.se och i efterhand på /www.sou.gov.se/ansvar

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 40 02
070-694 60 35

Mats Svegfors
Ordförande
0705-93 79 97

Jan Landahl
Huvudsekreterare
08-405 32 03
070-652 47 28

Marie Pernebring
Sekreterare
08-405 56 40
070-654 6003