Svenska kyrkan

Inbjudan till presskonferens - om kyrkomusikens ställning i det offentliga musiklivet

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 14:32 CEST

Svenska kyrkan har en unik roll som kulturbärare och bedriver musikverksamhet som är oersättlig för människors livskvalitet. Det tydliggörs i Utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige, som nu är avslutad. Utredningen, som pågått i två år, består av en grupp experter från både kyrkan och samhället. Dessa personer har bedrivit omfattande, både kvantitativa och kvalitativa, studier kring kyrkans roll i det offentliga musiklivet.

Svenska kyrkan är en viktig samarbetspart för samhällets musiker och erbjuder unika konsertlokaler. Utredningen visar att det är svårt att se att någon annan samhällsaktör kan bära musiklivet på samma sätt som kyrkan. Svenska kyrkan tar ansvar för ett musikliv för alla i samhället - oavsett tro och kyrkotillhörighet.

Plats: Universitetshuset, S:t Olofsgatan, Uppsala

Tid: Tisdag 21 oktober kl 14.00

Medverkande: Utredningens ordförande Britt Louise Agrell, religionssociolog Jonas Bromander, utredningens huvudsekreterare Kerstin Kyhlberg Engvall och Svenska kyrkans kultursekreterare Karin Nyberg Fleisher.

Ledamöter i utredningen: Anders Björnberg (kyrkoherde Stockholm), Lisa Fröberg (präst Västerås), Johannes Johansson (utbildningschef Malmö musikhögskola), Kerstin Sonnbäck (musiklinjeföreståndare Sjöviks folkhögskola), Björn W Stålne (direktör Rikskonserter), Bo Svensson (förbundsordförande Kyrkomusikernas Riksförbund) samt Gudrun Wikström (avdelningschef Statens kulturråd).* Flera av ledamöterna kommer att finnas med på presskonferensen för att svara på frågor.

För ytterligare information kontakta pressekreterare Lotten Andersson, 0705-49 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se