Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens om ny sekretesslag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 09:29 CET

Tid: Torsdagen den 4 december 2003, kl. 14.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm

Offentlighets- och sekretesskommittén lämnar sitt huvudbetänkande Ny
sekretesslag (SOU 2003:99) till justitieminister Thomas Bodström
torsdagen den 4 december 2003. Massmedier inbjuds till presskonferens
samma dag i Pressrummet, Rosenbad, där kommittén, under ledning av
ordföranden Per Kjellsson, presenterar betänkandet.
I betänkandet presenterar kommittén sina överväganden och förslag i de
delar av uppdraget som rör· en allmän översyn av sekretesslagen
· sekretess och myndigheternas möjligheter att samverka
· samarbetet mot ungdomsbrott
· uppgiftslämnande vi misstanke om grova brott
· tystnadsplikter som bryter meddelarfriheten.

Presslegitimation krävs.

Välkomna!

Du kan även se presskonferensen/konferensen i direktsändning och i
efterhand via Internet på http://www.regeringen.se

Per Kjellsson
Ordförande
021-17 02 00

Monica Felding
Sekreterare
040-35 58 72

Ulrika Geijer
Sekreterare
040-35 58 88