Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens om polisens arbetsmetoder m.m.

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 12:41 CEST

Tid: Torsdagen den 28 augusti kl. 14.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) överlämnar sitt femte delbetänkande till justitiedepartementet torsdagen den 28 augusti. Media inbjuds till presskonferens samma dag i Pressrummet, Rosenbad, där ordföranden i beredningen, Anders Eriksson presenterar betänkandet.

Beredningen har bland annat i uppdrag att utreda på vilket sätt brottsutredningsverksamheten kan förbättras och som en del av det arbetet överväga om det behövs några författningsändringar rörande polisens metoder, särskilt i arbetet mot den grova brottsligheten. Beredningen har bland annat övervägt frågor om provokativa åtgärder, skyddsidentitet för poliser och skydd av polisens informatörer.

Du kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på http://www.regeringen.se

Presslegitimation erfordras.

Välkomna!

Generaldirektören Anders Eriksson, ordf.
08-700 08 77, 070-696 08 77

Per Lagerud, sekr.
08-405 46 36

Johan Sjöö, sekr.
040-35 57 97