Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens om strukturell diskriminering inom utbildningsväsendet

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:58 CEST

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)


Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering presenterar rapporten "Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis".


Tisdagen den 11 april presenterar rapportens redaktörer Lena Sawyer och Masoud Kamali utredningens sjunde rapport "Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis" (SOU 2006:40).

Presslegitimation erfordras.

Välkomna!

Fakta
Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering.Tid och plats:
Dag: Tisdagen den 11 april

Tid: Kl. 10.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm

Kontakt:
Masoud Kamali
Särskild utredare
08- 405 13 86
0704-25 09 43


Adrián Groglopo
Utredningssekreterare
08- 405 11 43
0733-91 98 85Marcus Lundgren
Utredningssekreterare
08- 405 19 40
0733-91 98 84Simon Andersson
Utredningssekreterare
08- 405 35 37