TelecomCity, Karlskrona

Inbjudan till Presskonferens - TelecomCity Karlskrona växlar upp

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2015 07:14 CEST

TelecomCity Karlskrona som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom övergår nu till att drivas av företagen själva. Med satsningen följer även visionen om att bli en av de ledande nätverksmiljöerna för "Information and Communications Technology" (ICT) i världen.

Sedan sin begynnelse 1993, har TelecomCity varit en internationell mötesplats för människor och företag från hela världen. Det geografiska läget med närhet till kontinenten, den ackumulerade kunskapen från befintliga IT- och telecombolag i Karlskrona samt viljan att utvecklas, är några av de viktiga faktorer som hjälpt TelecomCity bli framgångsrikt. Fram tills nu har nätverket drivits av Karlskrona Kommun.

Det ”nya TelecomCitys” största fokus kommer ligga på att skapa tillväxt, fler jobb och affärer. Nätverkets syfte är att hjälpa och stötta medlemmarna, där TelecomCity aktivt kommer att marknadsföra medlemmarnas produkter och tjänster. Man kommer skapa särskilda mötesplatser där entreprenörer och aktörer från olika branscher kan hitta varandra, göra affärer eller skapa helt nya tjänster eller produkter. TelecomCity kommer att drivas och finansieras av medlemmarna samt med aktivitetsstöd från Karlskrona kommun.

”Att näringslivet tar över den dagliga regin av TelecomCity är helt i linje med hur kommunen arbetar med andra organisationer såsom t ex KFH och Industrigruppen. När nu TelecomCity blir ett renodlat affärsnätverk, känns det naturligt att detta ska drivas av bolagen själva”, menar Thomas Peters, VD på Utveckling i Karlskrona AB.

Visionen som den nya styrelsen satt upp för TelecomCity är att Karlskrona ska utvecklas på ett positivt sätt, som ska leda till att bolagen växer nationellt och internationellt samt att fler företag utifrån ser de unika förutsättningarna och etablerar sig i kommunen.

"Vi kommer samverka med kommunen, Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge Business Incubator, Hyper Island och andra för att tillsammans ta tillvara på den enorma innovations- och entreprenörskraft som finns här. Vi kommer också att lyfta fram de produkter som redan idag levereras ut i världen från företagen här. Vi kommer sätta Karlskrona på världskartan med framtidens produkter och tjänster inom ICT, lita på det", säger Per-Ola Carlsson ordförande i TelecomCity.

Välkommen till presskonferens!

Tid: Måndagen den 13 april kl. 15.00

Plats: I City Networks lokaler på Borgmästaregatan 18, Karlskrona

Kontakt för mer info:

Per-Ola Carlsson, WIP, telefon: 0708- 319100

Thomas Peters, i Karlskrona AB, telefon: 0455-305225

Följ oss gärna på: facebooktwitter och LinkedIn

TelecomCity i Karlskrona är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom. TelecomCity fokuserar på att skapa fler affärer för sina medlemmar. Sedan sin begynnelse 1993, har TelecomCity varit en internationell mötesplats för människor och företag från hela världen. Det geografiska läget med närhet till kontinenten, den ackumulerade kunskapen från befintliga IT och Telecombolag i regionen samt viljan att utvecklas, är några av de viktiga faktorer som hjälpt TelecomCity bli framgångsrikt.