Vänsterpartiet

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 15:39 CEST

Ulla Hoffmann och Camilla Sköld Jansson presenterar vänsterpartiets motioner kring feminism, bl a

Våld och hot mot kvinnliga politiker

Andra rubriker är bl a:
Kvinnans rätt till sin egen kropp
Pornografi
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Tid: Måndagen 6 oktober kl. 12.00

Plats: Vänsterpartiets riksdagskansli, rum L4-45,
entré Mynttorget 2.

Välkommen!

Vänsterpartiet riksdagen, 100 12 Stockholm, tfn 08-786 4000, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se