Socialdepartementet

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 15:18 CEST

Onsdagen den 15 oktober överlämnar regeringens arbetsgrupp för demensfrågor sin rapport till socialminister Lars Engqvist. I anslutning till överlämnandet presenteras rapporten för pressen.

Tid: Den 15 oktober klockan 10.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Medtag presslegitimation!

Demensarbetsgruppen har haft i uppgift att sammanställa befintliga kunskaper om situationen för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga samt identifiera utvecklingsområden där åtgärder behöver sättas in på olika nivåer. Gruppen har bl a genomfört en nationell kartläggning av hur demensvården har utvecklats de senaste åren i samtliga kommuner och landsting.

I rapporten presenterar gruppen sin bedömning av vilka områden som är viktiga att prioritera och utveckla de närmaste åren.

Presskonferensen kan även följas på regeringens hemsida: www.regeringen.se.

Catharina Morthenson Ekelöf
Sekreterare
070-629 08 17