Mötesplats Social Innovation

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 14:50 CEST

Malmö högskola och Region Skåne informerar om hur de tänker arbeta med social innovation och socialt/samhällsentreprenörskap framöver samt presenterar den senaste storsatsningen, Mötesplats Social Innovation.

Var: Öresundshuset, Donners Plats, Hästgatan 1, Visby

När: Kl 10.00 den 6 juli 2012.

Vem: Eva Engquist vice rektor vid Malmö högskola och Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Vad: Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Social innovation ses av allt fler aktörer som ett nytt framtida tillväxtområde och globalt såväl som inom EU pågår arbetet med att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar med ett flertal stora satsningar.  

Kontaktperson: Eva Engquist, Mobil: 070-857 79 14

Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.