Trafikverket

Inbjudan till pressträff ang. förslag till revidering av trängselskattesystemet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 14:38 CEST

Idag överlämnar Trafikverket ett förslag till revideringar av trängselskatten i Göteborg. Ett införande av en flerpassageregel ger också en revidering av trängselskatteområdet. Det nya förslaget kommer att uppfylla målen om minskad trängsel, minskad miljöpåverkan och ge samma intäkter som det av regeringen redan beslutade förslaget

Detta förslag har arbetats fram i samråd med tjänstemän från Trafikverket, Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Trängselskatter i Göteborg ska motverka trängsel och samtidigt medfinansiera Västsvenska infrastrukturpaketet. Paketet omfattar satsningar för 34 miljarder kr, varav trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor, på bl.a. Västlänken, kollektivtrafikomställningar enligt K2020, Marieholmstunneln och Götaälvbron.

– Flerpassageregeln är viktig och den ger en bättre utformning av trängselskatteområdet i Göteborg, säger Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Region Väst.

Tid och plats
Onsdag 6 oktober kl 10-11 i lokal Rondellen på plan 6 i Trafikverkets lokaler belägna på Kruthusgatan 17. Anmälan i receptionen i bottenplanet.

Pressträffen avslutas med en kortare frågestund.

Väl mött!

Deltagare
Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Region Väst.
Per Bergström Jonsson, utredare Trafikverket Region Väst.
Marianne Nyberg, ansvarig för ”Trängselskatter och brukaravgifter” på Trafikverket.

Kontakt
Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Region Väst, 031-63 52 04
Per Bergström Jonsson, utredare Trafikverket Region Väst, 031-63 51 85

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.