Båstads kommun

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF - Barn och ungas hälsa i Båstads Kommun

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 15:19 CEST

Idag presenterar Region Skåne resultatet från folkhälsoenkäten för barn och unga. Det finns en hel del glädjande att säga om Båstads resultat men samtidigt flera saker som vi kan förbättra.

Välkommen att ta del av Båstads resultat i Folkhälsoenkäten för barn och unga, Torsdagen den 18 oktober klockan 10.00 i Astrakanen i kommunhuset.

Några axplock ur resultatet:

Positivt:

• Barn och unga i Båstad kommun känner sig mycket tryggare på olika platser i kommunen än vad barn och unga i genomsnitt gör i andra kommuner Skåne

• Barn och unga i Båstad är nöjda med skolan – I åk 6 upplever flickorna mindre stress, såväl fler pojkar som flickor upplever att de får hjälp med sin skolgång och att läraren anstränger sig för att eleverna ska klara sina skoluppgifter.

• Barns och ungas matvanor och sömnvanor är bättre i Båstad än i Skåne, främst bland flickor i åk 9 och 2 på gymnasiet

Negativt:

• Färre i åk 9 i Båstad anser däremot att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen än i Skåne.

• Fler flickor uppger att de någon gång varit berusade jämfört med flickorna i åk 2 i Skåne.

• Föräldrar i Båstad kommun har mer liberala bjudvanor än i Skåne – fler flickor uppger att deras föräldrar tillåter att de dricker alkohol och bjuder på alkohol.

• Över 80 procent av pojkarna i åk 9 uppger att de har deltagit i spel om pengar jämfört med cirka 60 procent i Skåne

Kontaktpersoner:

Anette Håkansson, Folkhälsosamordnare, Tfn: 0431-77739

Matilda Heden, Folkhälsostrateg, Tfn: 0431-87838