Saco

Inbjudan till pressträff: Brant skatt – skatten på arbete

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:52 CEST

PRESSinformation
från SACO
Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 00
08-613 48 59 (direkt)
070-782 19 22 (mobil) sej@saco.se


SACO presenterar ny skatterapport

För 15 år sedan genomfördes ”århundradets skattereform”. Utvecklingen därefter är nedslående. Bara en gång de senaste 15 åren har målet om att högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt nåtts. Och målet om att ingen skall betala mer än 50 procent i marginalskatt har aldrig nåtts. Samtidigt är den genomsnittliga marginaleffekten högre i dag än när skattereformen infördes 1990/91. De kommunala skattesatserna ökar kontinuerligt och driver upp marginalskatten.

Skattereformen var inte lösningen på allt. Uppdelningen av skatten på arbete i en synlig och en osynlig del försvårar en helhetssyn och bristande försäkringsmässighet mellan avgifter och förmåner i socialförsäkringssystemet skapar legitimitetsproblem. Morgondagens skattesystem står samtidigt inför demografiska utmaningar.


Nu presenterar SACO skatterapporten ”Brant skatt – skatten på arbete” vid en pressträff med SACO-ordföranden Anna Ekström och SACO:s skattepolitiske utredare Mikael Halápi. Fokus i rapporten ligger på drivkrafter till arbete. I rapporten föreslås bl.a. sex steg till ett bättre skattesystem. Presentationen sker i anslutning till SACO-konferensen ”SACO Landet runt”.

Tid: onsdag 26 oktober kl 13.15

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Välkommen!

SACO Landet runt är en konferensserie som vänder sig SACO:s förbundsmedlemmar och förtroendevalda på temat framtid! I november 2005 håller SACO kongress, och på konferensen ger bl a SACO:s Anna Ekström och Gunnar Wetterberg sin syn på framtiden och den kommande kongressperioden. Dessutom lyssnar vi till unga SACO-medlemmars tankar kring SACO och fackets betydelse. Konferens börjar kl 12 och pågår till ca kl 16. Konferensen är öppen för media. Läs mer om programmet http://www.saco.se/templates/saco/calendar_event.asp?id=3626