Finansdepartementet

Inbjudan till pressträff den 19 september

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:22 CEST

Enmansutredare Mårten Ajne (Fi 2001:11) överlämnar sitt slutbetänkande ”Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag” den 19 september till biträdande finansminister Gunnar Lund.

En informell pressträff anordnas där utredningens innehåll presenteras och där det finns möjlighet att ställa frågor om förslagen. Solvensregler är komplicerade till sin natur. Med pressträffen hoppas vi att kunna öka förståelsen för solvensregler i allmänhet och hur förslaget förbättrar skyddet för försäkringstagarna och hur det påverkar försäkringsbolagens verksamhet.

Tid: Fredagen den 19 september kl. 10.00
Plats: Utredningens lokaler på Regeringsgatan 30-32. Till höger innanför dörrslussen, genom trädörrarna, första höger igen, tag hissarna till plan 3.

Mårten Ajne
Ordförande
08-440 82 67
070-582 82 67

Erik Utterström
Sekreterare
08-405 28 55
070-226 62 96

Peter Kullgren
Sekreterare
070-714 31 92

www.finans.regeringen.se