Svensk Form

Inbjudan till pressträff den 25 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:19 CEST

Vintern 2004 fick Statens Konstråd och Svensk Form i uppdrag av Kulturdepartementet att under Designåret se över miljöerna i en krävande arbetsmiljö och i en skolmiljö. Projekten genomfördes på aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall och vid Sanduddens skola på Ekerö. Statens Konstråd och Svensk Form har i samråd med personal tagit fram miljöer för att öka trivseln och kreativiteten. Se utställningen ”Arbetsmiljö Plus” som visar hur projekten växt fram under året. Visas på Svensk Form, Skeppsholmen.

I samband med öppnandet av utställningen ”Arbetsmiljö Plus” bjuder vi in till en pressträff på Svensk Form för att få möjlighet att djupare diskutera Svensk Forms och Statens konstråds gemensamma arbete. Välkommen den 25 oktober klockan 15.00.

OSA till stefan.nilsson@svenskform.se


För mer information kontakta:

Patrik Förberg Statens Konstråd, patrik.forberg@statenskonstrad.se

eller tel. 08-440 12 83
Stefan Nilsson, Svensk Form, stefan.nilsson@svenskform.se eller tel. 08-463 31 97