Finansdepartementet

Inbjudan till pressträff: “Fördelning ur ett livscykelperspektiv”

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 10:28 CET

En bilaga till 2003 års långtidsutredning presenteras vid en
presskonferens torsdagen den 4 december. Bilagan är skriven av Thomas
Pettersson, Finansdepartementet och Tomas Pettersson, Statisticon AB.

Tid: Torsdagen den 4 december kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm

I bilagan behandlas ett antal frågeställningar kring inkomstfördelning
och den offentliga sektorns omfördelande effekt. Bland annat diskuteras
följande frågor:

· Hur påverkas inkomstfördelningen om inkomstbegreppet utvidgas till
att omfatta offentligt finansierad konsumtion och av att livsinkomster
mäts i stället för årsinkomster?

· Vilka direkta omfördelningseffekter har olika skatter,
transfereringar och offentlig konsumtion, och påverkas dessa
omfördelningseffekter av att mätperioden förlängs?

· Hur stor del av den omfördelning som sker via den offentliga sektorn
medför en faktisk omfördelning av resurser mellan individer och hur
stor del kan betraktas som rundgång eller periodisering?

Långtidsutredningen utarbetas vid Finansdepartementets Ekonomiska
avdelning med några års mellanrum. Långtidsutredningen 2003 är den
nittonde i ordningen och kommer att omfatta 14 expertbilagor och ett
huvudbetänkande.Välkomna!

OBS! Presslegitimation erfordras

Thomas Pettersson
Kansliråd
08-405 10 82

Tomas Pettersson
Konsult
08-405 40 86

www.finans.regeringen.se