Riksantikvarieämbetet

Inbjudan till pressträff: Hur kan historien tas med när kulturmiljöer omvandlas? - exemplet Kiruna

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 10:11 CEST

Riksantikvarieämbetet håller ett tvådagars seminarium den 18-19 september i Kiruna för att diskutera det byggda kulturarvets betydelse för en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö med Kiruna som exempel.

Media inbjuds den första seminariedagen, torsdagen den 18 september, mellan klockan 15.30-16.00 till Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna för att få möjlighet att ställa frågor till representanter från Riksantikvarieämbetet.

Idag står Kiruna inför en stadsomvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. Flera av de frågeställningar om bevarande och bruk, som är vanliga inför förändringar av det byggda kulturarvet, ställs på sin spets i Kiruna. I förändringssituationer och flera andra sammanhang är det viktigt att identifiera kulturhistoriska värden, d.v.s. viktiga spår av det förflutna, som bör finnas kvar i framtiden.

Stöd i det lokala planerings- och kulturmiljöarbetet

Till seminariet, som anordnas av Riksantikvarieämbetet i samråd med länsstyrelsen och länsmuseet i Norrbotten samt Kiruna kommun är handläggare på kommuner, länsstyrelser och länsmuseer inbjudna.

Under seminariedagarna ges möjlighet att studera och diskutera det byggda kulturarvets värden, arbeta med kulturhistoriska konsekvensbedömningar samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Problematiken och metoderna som kommer att tas upp är generella och kan vara till stöd i det dagliga, lokala planerings- och kulturmiljöarbetet såväl i Kiruna som i övriga landet. Den viktiga frågan om dokumentation kommer också att behandlas.

Information pressträff 18 september

Tid: 15.30-16.00
Plats: Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna
Anmäl deltagande i pressträff till: maria.jansson@raa.se, tel: 0708-83 8027

Kontakt:

Karin Schibbye -tel: 0708-838940
Anita Bergenstråhle Lind -tel: 070-8838029

Se även:
Pressbilder