Invest Sweden

Inbjudan till pressträff: Infrastruktur snabbväxande område för utländska investeringar

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:29 CEST

FN-organet Unctad presenterar World Investment Report 2008, som sammanställer och analyserar de globala investeringarna med nya siffror för 2007.

Under 2007 fortsatte den nu fyraåriga uppgången av globala investeringar. Vilka faktorer ligger bakom? Hur ser utvecklingen ut för olika regioner och länder? Hur ser de svenska trenderna ut i ett internationellt perspektiv? Hur kommer framtida investeringar att påverkas av turbulensen på de finansiella marknaderna? Vilka länder framstår som mest attraktiva för framtida investeringar?

Årets rapport fokuserar särskilt på internationella investeringar i infrastruktur, ett område inom vilket multinationella företag spelar en växande roll. Samtidigt är denna typ av investeringar kontroversiella. Trots stora behov har fattiga länder problem med att locka till sig storföretagens investeringar inom t.ex. energi, transporter och vatten och avlopp.

World Investment Report 2008 presenteras i Stockholm av Torbjörn Fredriksson, Unctad, en av huvudförfattarna till rapporten. Vid pressträffen deltar också Jan-Inge Gidlund och Åsa Pettersson från Vattenfall.

Tid: Tisdagen den 23 september kl. 12:00 (lunchsmörgås serveras)

Plats: Invest in Sweden Agency, Klarabergsviadukten 70, B:6, Stockholm

Välkommen!

Vid frågor kontakta Malin Ruthström, malin.ruthstrom@isa.se, tel: 08-402 7817


OBS! World Investment Report 2008 är under
embargo till den 24 september kl 18:00.

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i Indien, Japan, Kina och USA. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se