Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff om avskaffande av gränshinder för yrkestrafik i Norden

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 12:19 CEST

Statsrådet Berit Andnor kommer som ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2003 att delta i en konferens om yrkestrafik i Norden som äger rum i Östersund den 29 september.

Det är angeläget att underlätta för yrkestrafiken att fungera smidigt mellan de nordiska länderna. Det gäller bl.a. tullprocedurer och olika kostnader vid gränsen, standardmått på fordon och giltigheten av förarkompetens för vissa maskiner i ett nordiskt grannland.

I konferensen i Östersund deltar företrädare för bl.a. myndigheter och branschorganisationer i Norden.

En pressträff kommer att hållas måndagen den 29 september kl. 12.30 på Radisson SAS Hotell i Östersund.

Mer information om gränshindersfrågorna finns på www.norden.org/grensehindringer/sk/index.asp

Välkommen!

Konferensen arrangeras i samarbete mellan det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och den Interregionala beslutsgruppen för Interreg IIIA-projektet.

Ann Årefeldt
Kansliråd
08-405 5532

Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71