Socialdemokraterna i Uppsala

Inbjudan till pressträff om cykelväg till Ulva kvarn

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 12:14 CET

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) har aviserat att han vid gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde den 26 februari avser skrota planerna på en cykelväg längs Fyrisån till Ulva kvarn. Detta trots att en namninsamling under våren 2012 resulterade i över 4000 underskrifter till stöd för att cykelvägen ska byggas klart. Inför att nämnden fattar sitt beslut på tisdag bjuder nu Ulva Hantverksförening och Socialdemokraterna i Uppsala in till en pressträff.

I flera decennier har en vacker cykelväg längs Fyrisån, även norrut, varit en stark önskan bland många Uppsalabor. Genom beslutet, att bygga cykelvägen från Uppsala efter Fyrisån ut till Klastorp, har vägen nu nått halvvägs ut till Ulva kvarn.  En fin cykelväg av hög kvalitet. Det innebär att Uppsalas politiker delvis infriat det löfte som finns formulerat i Översiktsplanen för Uppsalas utveckling om en cykelväg i Årummet ut till och förbi Ulva kvarn.

Det finns många goda skäl för att äntligen bygga färdigt denna cykelväg. För hantverkare, för naturvänner och för cykelvänner. Kommunalrådet Stefan Hanna (C) väljer dock att gömma sig bakom de argument som företrädare för Försvarsmakten anför mot en dragning efter Fyrisån och istället förorda ett beslut om en dragning efter befintliga biltrafikleder, en dragning som blir både längre, dyrare och sämre både från klimat- och hälsosynpunkt.

Det finns lösningar på de problem som Försvarsmakten anser finnas och det saknas därför skäl att svika uppsalaborna. Detta kommer företrädare för Ulva Hantverksförening, politiker, Bälingebor och Naturskyddsföreningen att diskutera vid en pressträff i Ulva kvarn fredagen den 22 februari.

Praktisk information för pressträffen:
Tid: Fredag 22 februari kl. 10.00
Plats: Glashyttan, Ulva kvarn
Deltagande: Ulva Hantverksförening, politiker, Bälingebor, Naturskyddsföreningen
Mer att läsa: http://www.cykelvag.nu/

Kontakt:
Ingrid Klint, ordförande Ulva Hantverksförening
Mobil 073-072 50 85

Carl Lindberg, ordförande Bälinge S-förening
Mobil 070-856 96 84