Universitetssjukhuset i Lund

Inbjudan till pressträff om de medicinhistoriska samlingarna i Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 14:02 CEST

Färgstarka medicinhistoriska föremål görs tillgängliga Sedan en tid tillbaka har Kulturen i Lund på uppdrag av Region Skåne gjort en
djupdykning i de stora medicinhistoriska samlingarna i Skåne. Media bjuds nu in till en rundtur bland föremålen som dokumenterats, föremål som redan i höst kommer att finnas tillgängliga för allmänheten när utställningslokalen står färdig i entrén på Universitetssjukhuset i Lund.* Ur samlingarna kommer vi att kunna visa den apparat som användes vid världens första medicinska ultraljudsundersökning, tidiga modeller av Nils Alwalls "konstgjorda njure" samt några exempel på konst som skapades av patienter på S:t Lars sjukhus.

Tid
16 april klockan 10.00 - ca 11.30
Plats Baravägen 23 i Lund, byggnad 51 på Universitetssjukhuset i Lunds område.

Pressträffen börjar i föremålsmagasinet, som ligger under sjukhusets gamla ambulansgarage. För att komma in i byggnaden krävs koder och nycklar.

Därför träffas vi utanför och går gemensamt ner till lokalen. Efter rundvandringen i magasinet går vi till föreläsningssalen i Gamla
seminariet, Lasarettsgatan 40, byggnad 41.

Följ länken för att se en karta över sjukhusområdet Bildmaterial kommer att vara tillgängligt på Kulturen i Lunds hemsida efter klockan 13 den 16 april: www.kulturen.com.

Program
Kort bakgrund
Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd
Katarina Carlsson, biträdande kulturchef/Kultur Skåne
Medicinhistoriska samlingen Martin Andrén, chefskonservator och biträdande chef vid Kulturen i Lund
Rundvandring i magasinen
Berndt Ehinger, professor em, ordförande för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
Håkan Westling, professor em, f d rektor vid Lunds universitet och hedersledamot i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
Utställning på USiL Modell över utställningen presenteras,
Magnus Petersson, chef för kansli- och serviceavdelningen,
Universitetssjukhuset i Lund
Martin Andrén, chefskonservator och biträdande chef vid Kulturen i Lund
Berndt Ehinger, professor em, ordförande för Sydsvenska
Medicinhistoriska Sällskapet

Kaffe och smörgås.
Avrundning och möjlighet till enskilda intervjuer.

Bakgrund

Satsningen är ett samarbete mellan Region Skåne, Kulturen i Lund, Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet samt Universitetssjukhuset i Lund. Enheten Kultur i vården inom Region Skånes kulturförvaltning (Kultur Skåne) driver sedan 2008 Forum för medicinhistoria som har i uppdrag att samordna informations-, program- och utställningsverksamhet i ett tvärfackligt samarbete inom Region Skåne och med externa aktörer. Visionen för Forum för medicinhistoria är att i Skåne skapa intresse, kunskap, förståelse och debatt kring människans förhållande till hälsa och sjukdom i ett historiskt tvärvetenskapligt perspektiv.

Katarina Carlsson, biträdande kulturchef i Region Skåne, genomförde en utredning av de medicinhistoriska museerna i Lund och Helsingborg. Mer information och tillgång till utredningen via följande länk: Region Skånes utredning och beslut

* Anslag från Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta
gör det möjligt att ordna utställningen.

För mer information

Katarina Carlsson, biträdande kulturchef/Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 0418 - 35 07 37
Birgitta Miegel Sandborg, koordinator/Kultur i vården, enhet inom Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 0435-71 99 16 eller 0709-71 99 16