Stockholms stad

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2012

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 11:00 CEST

Trafikförbättrande arbeten som beräknas ha störst inverkan på framkomligheten är arbetet med Essingeleden, Mälarbanan, Citybanan och Tvärbanan.

Sprängningar för Citybanan kommer medföra totalavstängning på Tunnelbanans blå linje på delen Rådhuset – Kungsträdgården perioden 25 juni – 22 oktober, samt en totalavstängning av tågtrafiken sträckan Stockholm Central-Älvsjö under påskhelgen.

Det förberedande arbetet för Mälarbanans utbyggnad till fyra spår medför tillfälliga avstängningar på sträckan Barkarby – Kallhäll.

Renoveringen av Essingeleden fortsätter och den västra brohalvan kommer att stängas av på sträckan Fredhäll-Gröndal. På östra brohalvan blir det två körfält per riktning. Ramperna söderut från Tranebergsbron/Lindhagensplan och från Stora Essingen stängs under perioden 9 juli – 5 augusti.

Tidigare meddelad avstängning av Tvärbanan under hösten och vintern 2012 skjuts upp till våren 2013. Den planerade avstängningen av Tvärbanan 5-10 april påverkas dock inte. Arbetet sker för att möta det kraftigt ökade antalet passagerare på Tvärbanan.

Se bifogad lista och karta över de arbeten som bedöms påverka framkomligheten. För aktuellt trafikläge besök www.trafiken.nu/stockholm som uppdateras kontinuerligt.

För mer information:
Mats Fager, Trafikkontoret, 08-508 272 00 mats.fager@stockholm.se
Fredrik Cavalli Björkman, SL, 08- 686 39 04, fredrik.cavalli-bjorkman@sl.se
Tomas Andersson, Solna Stad, 08-734 23 46, tomas.andersson@solna.se
Dick Gahnberg, Trafikverket, 08-757 68 05, dick.gahnberg@trafikverket.se