Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till pressträff: Sjätte AP-fonden vill utveckla näringslivet i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:25 CEST

Torsdagen den 25 september besöker ledningen för Sjätte AP-fonden Norrbottens län - en av de sju regioner där fonden vill öka sitt engagemang.

I samband med ett möte med representanter för kommunerna och det lokala näringslivet inbjuder landshövding Per-Ola Eriksson tillsammans med Sjätte AP-fonden till en pressträff:

Tid: Torsdagen den 25 september kl 14.30

Plats: Länsstyrelsen, Stora Björn

Vid pressträffen deltar bland annat:

Från länsstyrelsen: Landshövding Per-Ola Eriksson, Gunnar Plym Forshell, chef avdelning Näringsliv samt Anja Ejderberg, enhetschef Företagsstöd.

Från Sjätte AP-fonden: Erling Gustafsson, VD, Susanne Olofsson, Marknad/ Regionala Nätverk samt Lars Johansson, Senior Advisor.

Bakgrund:

Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel. Uppdraget är att skapa långsiktig, hög avkastning och hålla en tillfredställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora svenska tillväxtföretag. Därigenom kan fonden bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Regional förankring och goda kontakter med det regionala näringslivet är en förutsättning för långsiktig framgång som riskkapitalfond.

För mer information kontakta:

Susanne Olofsson, Sjätte AP-fonden, tel. 031-741 10 24 alt 0708-74 10 24

Landshövding Per-Ola Eriksson, tel 070-629 60 05

Caj Norén, pressekreterare, länsstyrelsen, tel 070-689 60 54