Länsstyrelsen Västerbotten

Inbjudan till pressträff - Sverige tillsammans i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:35 CET

På fredag den 19 februari arrangeras den regionala konferensen Sverige tillsammans i Umeå. Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter kring mottagandet av asylsökande och nyanländas etablering.

I oktober genomförde regeringen en nationell samling under namnet Sverige tillsammans som nu fortsätter med totalt 17 regionala konferenser under våren. Syftet är att skapa dialog mellan olika myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta den samverkan som krävs för ett framgångsrikt integrationsarbete.

På konferensen deltar Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, landshövding Magdalena Andersson, samt representanter från bland annat Migrationsverket, Boverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Socialstyrelsen samt länets kommuner.

I samband med konferensens lunchpaus, cirka 12.15, hälsas media välkomna att ställa frågor till statssekreterare Erik Nilsson och landshövding Magdalena Andersson.

Dag och tid: fredag den 19 februari i samband med lunchen cirka 12.15
Plats: Väven P5, Storgatan 46 A, Umeå


För mer information kontakta:

Susanna Lantz
Stabsenheten
010-2254488
070-6967335
susanna.lantz@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.