LO

Inbjudan till Pressträff: Tjänstedirektivet och dess konsekvenser på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 15:07 CEST

Varför är såväl svensk som europeisk fackföreningsrörelse så kritisk till det så kallade tjänstedirektivet? Det kommer representanter från LO och dess förbund liksom från LO-TCO Rättskydd AB att redogöra för på denna pressträff.

Inför valet till europaparlamentet har frågan om tjänstedirektivet hamnat i fokus. Förslaget har hyllats av bland annat Centerpartiet medan andra menar att det inte skulle påverka den nuvarande ordningen på den svenska
arbetsmarknaden. Från fackföreningshåll har det däremot kritiserats för att vara ett nyliberalt förslag som skulle leda till lönedumpning och slå sönder den svenska modellen med en arbetsmarknad som regleras genom kollektivavtal.

Välkomna till en pressträff där LO och ett antal medlemsförbund redovisar sin syn på förslaget och varför man menar att det skulle få så negativa
konsekvenser för svensk arbetsmarknad.

Tid: Tisdagen den 1 juni klockan 12.30-14.00

Plats: Gästvåningen plan 5, LO-huset Barnhusgatan 18.

Medverkande: Erland Olauson, LOs avtalssekreterare; Dan Holke, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd AB; Stefan Löfvén; biträdande förbundsordförande Metall; Per Winberg, förbundsordförande Transport; Lars-Anders Häggström, 1:e vice ordförande Handels; Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads.