Fonden för mänskliga rättigheter

Inbjudan till pressträff: Uppröjningen efter Fujimoridiktaturen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 15:45 CEST

Ansträngningarna med att återupprätta rättsstaten och demokratin i Peru är inne i ett intensivt skede. Rättegångar pågår mot ansvariga för några av de värsta massakrerna och selektiva morden på oskyldiga i den jakt på terrorister som urartade under 1980- och 1990-talen. De är ett resultat av den sannings- och försoningskommission som Sverige på olika sätt har stött genom bl a Sida och enskilda organisationer.

Träffa två nyckelpersoner i kampen att röja upp efter tio års diktatur (1990-2000) som för lång tid i grunden skadade vitala samhällsfunktioner för demokratin: kongressen, partierna, domstolarna, massmedierna.

Gloria Cano är advokat från människorättsorganisationen Aprodeh i Lima. Hon är biträdande målsägare i flera pågående rättegångar där bl a generaler, höga statstjänstemän och den av Japan skyddade ex-presidenten Alberto Fujimori står åtalade.

Percy Huauya tillhör den unga generationen från staden Ayacucho som organiserar tiotusentals anhöriga till dem som föll offer i jakten på inbillade och verkliga terrorister. Övergreppen drabbade särskilt de fattiga i Peru, quechuaindianerna i höglandet och ungdomarna i Limas slum.
Båda besöker Sverige för att berätta om metoder och resultat i arbetet för sanning, rättvisa och gottgörelse – tre grundelement för att åstadkomma försoning och hopp om framtiden.

På pressträffen finns också tillfälle att se delar av den uppmärksammade fotoutställning som producerades i samband med Perus sannings- och försoningskommission.

Väl mött!
Perukommittén för mänskliga rättigheter i samarbete med bland andra Fonden för mänskliga rättigheter, Diakonia och Caritas Sverige.

Kontakt: Jocke Nyberg, 070-317 32 24. jocke@context.nu