Nobelmuseet AB

Inbjudan till pressvisning av fotoutställningen Making Peace

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 07:00 CEST

Making Peace bygger på fotografier, förklarande texter och citat. Utställningen berättar om hur fredsrörelsen, såväl individer som organisationer, har format och påverkat den historiska utvecklingen under det senaste århundradet. I utställningen porträtteras också flera fredspristagare.

- Making Peace visar hur flera framgångar för fred har nåtts. Utställningen vill väcka engagemang, den vill inge hopp och kraft, och visa på vikten av att engagera sig i fredsarbete, säger Anna Stenkula, projektledare på Nobelmuseet.

Utställningen Making Peace togs fram av Internationella fredsbyrån (IPB) till hundraårsminnet av IPBs fredspris 1910. Tretton företrädare för organisationen har tilldelats fredspriset och i år är det 100 år jämt sedan organisationens dåvarande ordförande Henri La Fontaine tilldelades priset.

- Fler och fler människor förstår att våldsamma konflikter endast kan lösas med icke-våldsmetoder. Historiker påminner oss om att icke-våld har visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för förändring, säger utställningsproducent Ashley Woods, REAL Exhibition Development.


Fotoutställningen Making Peace visas från den 15 juni till den 17 november 2013. Som ett komplement till utställningen visas även en elevutställning som bygger på ensamkommande flyktingbarns berättelser. Under hösten kommer ett rad programaktiviteter att erbjudas, både på Nobelmuseet och utanför museets vägger. Making Peace i Stockholm stöds av PostkodLotteriet. Utgifterna är gjorda med stöd av HP. 

Pressvisning 10–14 juni
Vill du se när utställningen byggs upp? Välkommen att boka in ett eget möte med projektledare Anna Stenkula. För anmälan, mer information och pressbilder, kontakta pressansvarig Helena Wallemo, e-post: helena.wallemo@nobelmuseum.se, tel 070-494 40 09.

På Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade områden. Nobelmuseet finns i Börshuset, Stortorget 2, Stockholm.

Besök gärna: http://www.nobelmuseum.se, @NobelMuseum på Twitter, www.facebook.com/NobelMuseum, www.youtube.com/nobelmuseum