Avesta kommun

Inbjudan till pressvisning: Avesta Art 2016

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:03 CEST

Avesta Art genomförs i år för femtonde gången i Verket - Avestas gamla järnbrukshytta. Sexton samtida nationella och internationella konstnärer medverkar i årets utställning som bär titeln Struktur.

Inför vernissagen välkomnas pressen till en särskild pressvisning:
Onsdag 25 maj, kl 10.00.
Samling vid Verkets huvudentré, Kanalvägen 1, 774 41 Avesta Karta

Några av de medverkande konstnärerna deltar vid pressvisningen; Olek, Jakub Nepras, Alex Carr, Helene Hortlund, Raha Rastifard och Sirous Namazi.

Fika serveras.

Välkommen!


Konstutställningen Avesta Art med samtidskonst i Gamla Järnbrukshyttan i Avesta introducerades 1995. Avestas hyttanläggning från 1870-talet är en av Europas bäst bevarade järnbruksmiljöer från den storskaliga industrialiseringens första epok. Miljöns mäktiga industriarv med vackra slaggstensväggar och stora ugnar är intressant både som industrihistoriskt kulturarv och som konsthall, där varje konstnär ställs inför utmaningen att skapa samspel med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur.

I det gamla järnverket var struktur viktigt. Väl utvecklade teknologiska system gjorde att produktionen löpte på smidigt. Var och ens roll var tydlig och rytmen i varje syssla följde en utstakad ordning inarbetad i arbetarens kropp, systematiserat, nästan koreograferat. En strikt hierarki löd med brukspatron överst i ledet och arbetaren längst ner. Kvinnorna hade sin dagliga rytm i byn, tog hand om barn och hushåll. Avesta Art 2016 belyser just strukturer och dess många facetter. Exempel som gestaltas är strukturer relaterat till det sociala, till samhälle, språk, naturvetenskap, textur, teknik, makt och kön. Det speglar det sätt vi dels organiserar världen, gör verkligheten mer begriplig, kategoriserar, klassificerar, skapar mönster och når förståelse, men fungerar såväl som inkluderande även exkluderande och normgivande.

Avesta Art 2016 invigs lördag 28 maj och pågår till och med 18 september.

Se info om alla konstnärer på: http://verket.se/avesta-art/

Sommar med Avesta Art i Verket innehåller förutom utställningen Avesta Art Academy, kulturprogramkvällar, seminarier, workshops samt barn- och familjeaktiviteter.
Hela den industrihistoriska miljön, med sju olika nivåer, är tillgängliga och anpassade till behoven hos människor som lever med funktionshinder.


För ytterligare information:

Kenneth Linder, enhetschef Verket, tf kulturchef
kenneth.linder@avesta.se
070-864 50 77

Caroline Gustafsson, konstvetare
caroline.gustafsson@avesta.se
0226-64 51 56

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.