Vägverket

Inbjudan till redaktionen: Dags för Vägverkets Miljöpris 2003

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 15:13 CEST

I samband med ett miljöprisseminarium Klimat, transporter och samhällsbyggande kommer Vägverkets Miljöpris 2003 att delas ut tisdagen den 4 november. Seminariet inleds av Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. De nominerade till miljöpriset är:

Hagströmsskolan, Gävle – minskat bilskjutsande till skolan
Mindre miljöproblem, ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa för barnen. Informationskampanj i Gävle för attitydpåverkan
Carlsberg Sverige AB – minskad miljöpåverkan från transporter
Minskade utsläpp av växthusgaser, lägre transportkostnader och bättre hälsa hos chaufförer. Ett helhesgrepp inom Carlsberg Sverige AB innefattande planering, utbildning, åtgärder för ökad motivation
Kristianstad kommun – miljöanpassade transporter
Minskat oljeberoende, kretsloppslösningar och bättre luft i stadsmiljön. Ett samverkansprojekt i stor skala i kristianstad kommun med alla berörda parter och med utgångspunkt i ett kretsloppstänkande
De nominerade kommer att presentera sina projekt och därefter delar generaldirektör Ingemar Skogö ut priset till vinnaren av Vägverkets miljöpris 2003.

Vid seminariet medverkar också professor emeritus, Bert Bolin, Stockholms Universitet och professor Carl-Johan Engström, Uppsala kommun.

I det nationella och internationella miljösamarbetet står klimatfrågorna högt på dagordningen och vägtransportsektorn är en av de sektorer som har störst påverkan på miljön. Vägverket arbetar därför aktivt för att Vägtransportsystemet skall utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte äventyras nu eller i framtiden. Det uppdraget innefattar, förutom det direkta miljöarbetet, insatser med betydelse för natur och kulturmiljö samt ett aktivt engagemang i samhällsbyggandet.

Dag: Tisdagen 4 november
Tid: 09.30 – 13.00
Plats: Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Välkomna

Vägverkets miljöpris instiftades för att stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägsektorn. Den bärande tanken bakom priset är att utnyttja det goda exemplets makt. De belönade insatserna ska framstå som förebilder för alla dem som arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Priset ska stimulera såväl myndigheter, konsulter, näringsliv och forskare som allmänheten att delta i arbetet med att miljöanpassa vägtransportsystemet. Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd delar ut priset vartannat år.

Huvudkontoret